Na této stránce naleznete 2 základní smluvní dokumenty, které používáme pro svoji práci: mandátní smlouvu a smlouvu o postoupení pohledávek.

Mandátní smlouva je smlouva, na jejímž základě nám udělujete plnou moc a my Vás zastupujeme při inkasu pohledávek, ale i při jiných činnostech.

Smlouvou o postoupení pohledávek realizujeme obchod s pohledávkami, ať už v hotovosti nebo s odloženou splatností.

Můžete si je zde prohlédnout, jakož si je i stáhnout v souborech ve formátu RTF.